Emissieregistratie Schiphol toch completer dan gedacht

Vrijdag jongstleden meldden we op basis van antwoorden op vragen uit de gemeenteraad van Haarlemmermeer dat alleen de emissies bij het proefdraaien op Schiphol werden meegenomen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gelukkig blijkt er meer te worden geregistreerd, maar nog lang niet alles. Dit blijkt uit documentatie afkomstig van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In ‘Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands’ staat in hoofdstuk 8 te lezen dat de officiële registratie alle uitstoot tot een vlieghoogte van 3000 voet (circa 900 meter) wordt vastgelegd. Die uitstoot wordt niet gemeten, maar berekend, onder meer op basis van gegevens uit een database van vlieglobbyclub ICAO. Dat is een agentschap van de Verenigde Naties dat de belangen van de luchtvaartindustrie behartigt. De registratie bevat naast het vliegen tot 900 meter hoogte ook de emissies van onder meer apparatuur op de grond en de power units voor vliegtuigen die aan de gate staan. Belangrijk deel alsnog niet meegenomenDeze nieuwe informatie betekent dat de uitstoot van het vliegverkeer van en naar Schiphol weliswaar niet honderd keer zoveel is als vastgelegd door RIVM, maar dat een belangrijk deel van de uitstoot alsnog niet bekend wordt gemaakt. Volgens deze registratie komt jaarlijks zo’n 40.000 kilogram kankerverwekkend formaldehyde en ruim 5.000 kilogram eveneens kankerverwekkend benzeen vrij. Daarnaast wordt nog eens meer dan 400.000 kilogram deels kankerverwekkende vluchtige organische stoffen uitgestoten. Dit gebeurt allemaal tot maximaal 900 meter vlieghoogte of op het vliegveld zelf. Wat daarboven wordt uitgestoten is onbekend, maar gezien het brandstofverbruik van een vliegtuig op hoge snelheid zal dat een substantieel deel van de totale uitstoot zijn. Behalve kankerverwekkende uitstoot is ook sprake van emissies van stoffen die de natuur schaden (meer dan 3,5 miljoen kilogram NOx per jaar) en 240.000 kilogram zwaveldioxide. Ultrafijnstof wordt in het geheel niet geregistreerd. MisinterpretatieHet misverstand over wat wel of niet wordt vastgelegd bij het RIVM ontstond nadat burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer een brief stuurde aan de gemeenteraad waarin werd aangegeven dat de gemeente slechts verantwoordelijk is voor de uitstoot bij het proefdraaien. Dat is door ons foutief geïnterpreteerd als zou slechts deze uitstoot worden doorgegeven aan RIVM. Waarvoor onze oprechte excuses. Ook zonder de misinterpretatie blijft de uitstoot van Schiphol hoog en levert dat gevaren op voor de volksgezondheid. Concentraties van kankerverwekkende stoffen liggen rond Schiphol tot wel vijftien keer hoger dan gemiddeld in ons land.
23 januari 2022, 17:01