Uitstoot kankerverwekkende stoffen Schiphol honderd keer hoger dan gemeld bij RIVM

De uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen van en naar Schiphol is veel hoger dan gemeld bij het RIVM. Uit antwoorden op vragen van GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlemmermeer blijkt dat alleen de uitstoot van proefdraaiende vliegtuigen wordt doorgegeven. Daarmee blijft de uitstoot van giftige en kankerverwekkende stoffen door taxiënde, opstijgende en landende toestellen volledig buiten de emissieregistratie van het rijksinstituut dat volksgezondheid en het milieu bewaakt. Eerder leek uit vermeldingen op die site de uitstoot tot 900 meter hoogte te worden meegenomen. Dat blijkt nu niet het geval te zijn. Met het proefdraaien van vliegtuigen is een fractie van een procent van alle uitstoot gemoeid. Met name tijdens het opstijgen wordt heel veel kerosine verbrand en worden dus heel veel giftige stoffen uitgestoten, voor een belangrijk deel vlak boven woonwijken in de regio. “De totale uitstoot van kankerverwekkende stoffen vanaf vliegveld Schiphol is daarmee veel groter dan 40.000 kilogram per jaar, mogelijk meer dan 100.000 kilogram per jaar”, aldus Johan Vollenbroek van de organisatie voor natuurbescherming Mobilisation for the Environment. Verantwoordelijk voor de meldingen is Schiphol zelf. Het vliegveld moet net zoals ieder vervuilend bedrijf iedere vijf jaar een rapportage inleveren met daarin ook de stappen die worden ondernomen om de kankerverwekkende uitstoot terug te brengen. De rapportage die op 1 januari 2021 moest worden ingeleverd, kwam bijna een jaar later, maar bleek toen incompleet. Schiphol heeft daarom (voor de vierde keer) extra tijd gekregen om de juiste gegevens aan te leveren. Registratie incompleetUit de brief van burgemeester Marianne Schuurmans aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer blijkt dat RIVM alleen de uitstoot registreert die wordt veroorzaakt door het proefdraaien. Dat gaat om 40.000 kilogram per jaar aan puur kankerverwekkende stoffen als benzeen en formaldehyde. Daarnaast komen er nog eens 400.000 kilogram zogenaamde vluchtige organische stoffen vrij, waarvan een deel ook kankerverwekkend is. Hoewel Vollenbroek aangeeft dat de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen mogelijk tot wel 100.000 kilogram kan oplopen, verwachten wij dat het nog (veel) meer is. Immers wordt slechts een zeer klein deel van de op Schiphol verkochte kerosine gebruikt voor het proefdraaien. Veel meer kerosine gaat naar het taxiën, opstijgen en rondvliegen van toestellen. Aannemende dat aan het proefdraaien minder dan een procent van alle op Schiphol verkochte kerosine wordt besteed, kan de hoeveelheid ziekmakende uitstoot daardoor zelfs een factor honderd hoger zijn dan vermeld in de officiële registratie van het RIVM. Miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffenIn dat geval moet al snel worden geconcludeerd dat het vliegverkeer van en naar Schiphol jaarlijks verantwoordelijk is voor de uitstoot van miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen, deels op zeer lage hoogte boven kinderrijke woonwijken. Deze mogelijkheid is ronduit schokkend. Kleine hoeveelheden van dergelijke stoffen zijn al kankerverwekkend. Nu blijkt dat het over veel grotere hoeveelheden gaat, is het de hoogste tijd dat een instituut als RIVM de uitstoot grondig gaat onderzoeken en toewerkt naar een totaaloverzicht waarin niet alleen de hoeveelheden duidelijk komen vast te staan, maar ook de effecten op de volksgezondheid. Eerder rekenden we grofweg uit dat met de lagere uitstootcijfers de concentratie van gifstoffen rond Schiphol tot vijftien keer hoger ligt dan gemiddeld in ons land. Nu blijkt dat het leeuwendeel van de uitstoot niet eens wordt meegerekend, komen de concentraties veel hoger te liggen. Overheid mag niet langer wegkijkenGGD’s beschikken over veel cijfers over gezondheidsproblemen in de regio en over de oorzaak van sterftegevallen. Tot op heden is in ons land nooit onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen (dodelijke) ziektes, de uitstoot van gifstoffen en het wonen onder een aan- of uitvliegroute. De GGD Kennemerland heeft enige tijd geleden wel gegevens opgevraagd over de vlieghoogtes van toestellen in de regio uit de database van vliegherrie-app Explane. Dat gebeurde volgens een medewerker in het kader van een onderzoek naar hart- en vaatziekten, stress en slapeloosheid als gevolg van vliegverkeer. Niet bekend is of dit onderzoek ook kijkt naar de giftige uitstoot. Parallel aan het uitgebreide onderzoek naar Tata, kan de overheid niet anders dan nu ook snel te starten met research naar de gevolgen van het vliegverkeer op de volksgezondheid in de omgeving van vliegvelden. Burgers hebben recht op bescherming van hun gezondheid en leefomgeving. De overheid mag hier niet langer van wegkijken. Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met GroenLinks Haarlemmermeer en de natuurbeschermers van Mobilisation for the Environment.
21 januari 2022, 20:09