Bouw 100.000 geplande woningen onmogelijk door luchtvaartherrie

De bouw van bijna 100.000 woningen rond de grotere vliegvelden in ons land is onmogelijk vanwege de vliegoverlast. Dat is zo’n 30 procent van alle geplande nieuwbouw in die gebieden. Dit blijkt uit een inventarisatie van bureau To70 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur (I&W). Het rapport van datum 25 november 2021 werd gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Schiphol neemt het leeuwendeel van de blokkades voor zijn rekening. Volgens het onderzoek moet er in de zogenaamde metropoolregio Amsterdam en in Zuid-Holland een streep door de plannen voor maximaal 80.000 woningen. De helft van die woningen had voor 2030 gebouwd moeten zijn, de andere helft in ieder geval voor 2050. RotterdamOok in Rotterdam sneuvelt de nieuwbouw van meer dan 10.000 woningen als gevolg van de vliegherrie. Het gaat daarbij om 3.000 woningen waarover al een ‘harde’ beslissing is genomen en om nog eens ruim 7.500 woningen die nog in planning staan. Rond Eindhoven en Lelystad Airport valt het relatief gezien nog mee. Daar gaat het maximaal om enkele honderden woningen die niet kunnen worden gebouwd vanwege de vliegtuigoverlast. “Rotterdam The Hague Airport ligt in een dichtbevolkt gebied waar de vraag naar woningen groot is. Om deze reden zijn er een flink aantal nieuwbouwprojecten in de regio rondom het vliegveld. [..] In de buurten Overschie, Schieveen en Schiebroek zullen naar verwachting 200 woningen bijgebouwd worden, deel binnen de 52 Lden contour. De 3.000 woningen in het gebied tussen de 48 en 52 Lden contour komen hoofdzakelijk van één nieuwbouwlocatie. Aan de Wilderszijde in de gemeente Lansingerland zullen naar verwachting 2.800 woningen worden gebouwd. Het grootste deel ligt binnen de 48 Lden contour”, aldus de opstellers van de notitie. I&W wil strengere regels van tafelDe nieuwbouwplannen vallen in duigen omdat de nieuwe Omgevingswet terecht strengere grenzen stelt aan de vliegoverlast. De wet moet burgers beter beschermen tegen deze als zeer irritant ervaren vorm van geluidsoverlast. Het ministerie van Infrastructuur probeert samen met de vlieglobby die strengere regels van tafel te krijgen of op zijn minst af te zwakken. Als het ministerie hierin slaagt, betekent dat een hogere blootstelling van nog meer burgers aan vliegtuiglawaai. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) juist aangeeft dat burgers beter beschermd moeten worden tegen deze vorm van overlast. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert al sinds 2019 de strengere WHO-normen aan te houden. Ook vindt de organisatie dat mensen buiten de contouren moeten worden meegeteld, vooral omdat een groot deel van de gesignaleerde ziekteverschijnselen optreden buiten de berekende gebieden. Contouren niet representatiefRIVM zegt hiermee niets anders dan dat de contouren niet representatief zijn en dat een veel te hoog geluidsniveau wordt gehanteerd om de gezondheid van burgers te kunnen garanderen. Desondanks zet I&W de pogingen voort de luchtvaart alle ruimte te geven ten koste van de gezondheid van de burger. Diverse onderzoeken tonen aan dat mensen onder vliegroutes vaker kampen met uiteenlopende ziektebeelden als hart- en vaatziekten, overmatige stress en verlies van productiviteit en cognitieve vaardigheden. Ook is er een hogere kans op kanker door de uitstoot van zogenaamde carcinogene stoffen.
20 januari 2022, 13:40