Burgers betalen mee aan overstappers via torenhoge woonlasten

Nergens zijn de woonlasten zo extreem hoog als in de regio rond Schiphol. Natuurlijk, Amsterdam is een geliefde woonplaats en de prijzen waren er altijd al hoog. Maar de beperkingen die Schiphol oplegt aan woningbouw in deze regio resulteren nu in een onverantwoorde prijsexplosie. Honderdduizend woningen extra in Amsterdam zouden in no time aan de man te brengen zijn. Maar ze zijn er niet en komen er ook niet. De vliegherrie van Schiphol zorgt ervoor dat bouwen onmogelijk is op de schaarse plekken die nog vrij zijn. Heel Amsterdam (en tal van andere gemeenten in de regio) vallen immers onder het zogenaamde beperkingengebied van Schiphol. De herrie van vliegtuigen is er zo intens dat bouwen onverantwoord is. Nieuwe bewoners in deze gebieden zouden dag en nacht worden geteisterd door het lawaai van de vliegmachines. Die herrie leidt tot grote gevaren voor de volksgezondheid. Mensen die er wonen hebben meer last van stress, slapeloosheid en hartkwalen dan mensen elders. Ze slikken bloeddrukverlagers om de symptomen tegen te gaan en hebben te maken met de uitstoot van allerlei kankerverwekkende en giftige stoffen. Geen bouwlocaties te vindenGeschikte bouwlocaties zijn er rond Schiphol dus vrijwel niet te vinden. Gebouwd wordt er dan ook nauwelijks. Desondanks willen veel mensen (blijven) wonen in de regio. Kinderen die uit het ouderlijk huis vertrekken, werknemers die een baan hebben gevonden bij één van de vele bedrijven of gepensioneerden die kleiner willen gaan wonen. Maar de huizen zijn er niet. Het resulteert in explosieve stijgingen van de woonlasten. Een appartement van 70 vierkante meter in een buitenwijk van Amsterdam kost zomaar 2.000 euro aan huur. Doorsnee rijtjeshuizen in Amstelveen of Hoofddorp koersen richting een vraagprijs van een miljoen euro. Het tekort aan bestaande woningen, gecombineerd met het gebrek aan bouwmogelijkheden vanwege Schiphol, leidt tot explosief stijgende woonlasten voor de bijna anderhalf miljoen mensen die nu al in de regio wonen of er willen gaan wonen. Via de huur meebetalen aan SchipholDaarmee betalen deze mensen via hun huur of hypotheeklasten mee aan de ambities van Schiphol om zoveel mogelijk overstappers naar Nederland te halen. Transferpassagiers die letterlijk nul toevoegen aan onze samenleving, maar wel zorgen voor de import van veel lawaai en vervuiling. Die overstappers vormen zomaar de helft van alle passagiers op Schiphol en ruim twee derde van de klanten van KLM. Voor die groep klanten van KLM betalen Amsterdammers, Amstelveners, Aalsmeerders, Zaanstedelingen, ja zelfs mensen tot in Alkmaar en Almere een exorbitante prijs voor hun woning. Prijzen die zijn opgedreven door het structurele herrieslot op nieuwbouw. Vraag het eens aan uw kinderen, vrienden of familie. Zijn zij – naast de miljardensubsidies die de luchtvaart ook al vóór corona ontving – bereid om ook nog eens mee te betalen aan de megalomane luchtvaart via hun woonlasten? Want daartoe worden we nu allemaal gedwongen. Het slot op de woningbouw door Schiphol zorgt voor ernstige woningtekorten en daarmee voor torenhoge woonlasten.
18 januari 2022, 20:41