‘Bijdrage AF-KLM aan samenleving per saldo negatief’

De bijdrage van AirFrance-KLM aan de samenleving is per saldo negatief. Dit zegt bedrijfseconoom dr Willem Schramade na een onderzoek voor de Erasmus Universiteit naar de bredere impact van het bedrijf op de maatschappij. In een artikel op de website Duurzaam Ondernemen legt hij uit wat zijn onderzoek opleverde. “Uit de studie blijkt dat AF-KLM financiële, ecologische en mogelijk sociale waarde vernietigt in plaats van oplevert. Het is tragisch dat zo’n bedrijf uit de brand wordt geholpen door de overheid.” Schramade stelt dat de negatieve financiële impact blijkt uit de vele jaren van lage en negatieve resultaten. Zelfs met alle belastingvrijstellingen (geen accijns of kerosine, geen btw op tickets) weet de onderneming niet tot substantiële financiële resultaten te komen. 3,2 miljard euro CO2-schade“Op ecologisch gebied is de waardecreatie zwaar negatief met een uitstoot van 32 miljoen ton CO2 per jaar. Tegen een schaduwprijs van 100 euro per ton levert dat een verborgen kostenpost op van 3,2 miljard euro. En dat is nog maar het begin, de prijs van deze uitstoot gaat alleen maar omhoog als er geen echte actie wordt ondernomen om de uitstoot te vermijden.” Alleen deze post is al veel hoger dan de winst in 2018, nog afgezien van andere negatieve effecten, zoals de uitstoot van stikstof. “Die kunnen niet worden berekend vanwege gebrek aan gegevens, maar het is sowieso een negatieve post op deze balans.” Of AF-KLM sociale waarde creëert danwel vernietigt, weet Schramade niet zeker. “Enerzijds creëert de onderneming banen en stelt zij mensen in staat te reizen. Anderzijds veroorzaakt zij veel overlast voor mensen die rond vliegvelden wonen, lijkt het bedrijf een negatieve invloed te hebben op de gezondheid, wordt het product te goedkoop aangeboden en subsidiëren arme mensen die nauwelijks vliegen de rijken die volop vliegen.” Overleven dankzij subsidiesSamenvattend stelt de bedrijfseconoom vast dat zelfs vóór de coronacrisis AF-KLM een bedrijf was dat slechts overleefde op basis van subsidies en dat het structureel maatschappelijke waarde vernietigde. “Tegelijkertijd wil AF-KLM alleen maar groeien, terwijl je juist géén groei wilt van bedrijven die waarde vernietigen. In het jaarverslag vind je weinig over deze bredere kijk op waarde. Er wordt niet gesproken over de geëxternaliseerde ecologische kosten. Kosten die het bedrijf wel maakt, maar niet draagt. Ook heeft de onderneming geen visie hoe zij die kosten wil verminderen. Wel staat er in het jaarverslag veel te lezen over sustainability, maar dat blijken slechts druppels in een oceaan te zijn. De reductiedoelstellingen zijn zo ambitieloos dat ze niet eens in de buurt komen van de klimaatafspraken uit Parijs.”
14 januari 2022, 14:20