Ultimatum voor KLM en Schiphol

Als een donderslag bij heldere hemel viel vandaag een brief van Milieudefensie op de mat bij de directies van KLM en Schiphol. Vóór 15 april moeten ze met een sluitend plan komen om de uitstoot met 45 procent te verminderen anders dreigt een rechtszaak. Milieudefensie boekte vorig jaar een groot succes in een vergelijkbare zaak tegen Shell. De rechter oordeelde toen dat de olieleverancier de CO2-uitstoot uiterlijk in 2030 met 45 procent heeft teruggebracht. Ook moet Shell er voor zorgen dat zijn afnemers hun emissies afbouwen. Een van de grootste klanten van Shell in Nederland is KLM. Dat bedrijf verstookt ieder jaar naar schatting zo’n 2 miljard kilogram in Nederland getankte kerosine. In Nederland werd in 2019 maar liefst 4 miljard kilogram kerosine verkocht, vooral via Schiphol. Tijd van vrijblijvendheid is voorbij“De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Voor de wereld, voor Nederland en ook voor uw onderneming. Gezonde bedrijven hebben een klimaatplan. Daarom willen wij van u horen wat u gaat doen om gevaarlijke klimaatverandering te helpen voorkomen en de mensenrechten van onder meer Nederlandse burgers te beschermen”, zo schrijft Milieudefensie aan KLM-baas Piet Elbers en Schiphol-topman Dick Benschop. De milieuorganisatie eist concrete en verifieerbare plannen voor een reductie van minimaal 45 procent. Deadline voor het antwoord is 15 april. Daarna worden de ingeleverde plannen voorgelegd aan het gerenommeerde onderzoeksbureau New Climate Institute. Dat instituut gaat de klimaatplannen van de bedrijven doorrekenen en beoordelen. Voldoen ze niet of – erger nog – worden geen plannen aangeleverd, dan sluit Milieudefensie de gang naar de rechter niet uit. Met het arrest tegen Shell op zak, verwacht directeur Donald Pols geen enkel probleem bij een juridische procedure. Geen dreigbrief, maar uitnodigingPols hoopt dat KLM en Schiphol het niet zover laten komen. “Deze brief is vooral een uitnodiging. Het is niet ons doel juridische gevechten aan te gaan met alle grote vervuilers van Nederland. Liever gaan we in gesprek over uw klimaatplan. Ons doel is dat alle vervuilers hun bijdrage leveren. Koplopers zullen we erkennen en indien nodig zelfs steunen, achterblijvers kunnen rekenen op onze niet aflatende druk.” KLM en Schiphol behoren bij de allergrootste uitstoters van kooldioxide van Nederland, maar ook andere bedrijven zijn door Milieudefensie aangeschreven. Onder meer ABN Amro, Ahold, AkzoNobel, BP, Dow, DSM, FrieslandCampina, TataSteel en Unilever zijn aangeschreven. In totaal roept de milieuorganisatie dertig bedrijven ter verantwoording. Lezers die de actie van Milieudefensie willen steunen, kunnen dat aangeven via de website.
13 januari 2022, 15:46