Vliegtuiglawaai verdient een plek op de Haagse agenda

Vliegtuiglawaai is een ernstige inbreuk op de gezondheid en het welzijn van een relatief kleine groep mensen. Bescherming voor deze groep is volledig afwezig, omdat er geen normen zijn voor de maximale blootstelling aan dit welvaartsfenomeen. Hoewel er in Nederland ruim één miljoen mensen te maken hebben met meer vlieglawaai dan volgens de normen van de WHO ‘gezond’ is, zijn het vooral de mensen onder de aanvliegroutes naar start- en landingsbanen die extreem worden geraakt. Dat gaat in Nederland om ‘slechts’ ongeveer 100.000 mensen. Langdurige blootstelling aan vliegtuiglawaai leidt tot onder meer hart- en vaatziekten, (ernstige) slaapverstoring, stress, productiviteitsverlies en afname van cognitieve vaardigheden. De overlast wordt veroorzaakt door de luchtvaartindustrie die hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid neemt. Kosten zijn voor de samenlevingDe kosten voor de volksgezondheid worden zo overgeheveld naar de maatschappij, terwijl de kosten van productiviteitsverlies worden afgewenteld op alle andere werkgevers. De grootste bron van ergernis is voor de meeste omwonenden het lawaai van nachtvluchten. Tienduizenden mensen worden vrijwel iedere nacht in hun slaap gestoord en komen zo vrijwel nooit toe aan een goede nacht slaap. Dit heeft desastreuze gevolgen voor hun welzijn. Meldingen op de door bewoners zelf opgerichte site vliegherrie.nl geven een goede indruk wat vliegtuiglawaai doet met mensen. Op een speciale pagina met ‘meest gewaardeerde meldingen‘ zijn honderden zeer schrijnende en persoonlijke verhalen te lezen over de aanslag op het welzijn van deze mensen. Democratisch systeem functioneert nietOmdat de groep ernstig gehinderde bewoners relatief klein is en het belang van de luchtvaart door de overheid hoog wordt ingeschat, is bescherming van individuen tegen (de gevolgen van) vliegtuiglawaai geen punt op de agenda in Den Haag. Hier is sprake van een slecht functionerend democratisch systeem dat verzuimt een minderheid te beschermen tegen de zeer ingrijpende gevolgen van een maatschappelijk probleem. De regering kijkt weg en doet dat bewust. De problematiek wordt niet door de overheid erkend, aangemoedigd door lobbyïsten uit de vliegtuigindustrie die politici bestoken met technofixes als ‘stillere vliegtuigen’ en ‘geoptimaliseerde vliegroutes’. Met die argumenten hoopt de sector verdere groei te rechtvaardigen ondanks de nu al desastreuze effecten op het welzijn van ten minste honderdduizend Nederlanders. Burgers straal genegeerdHet zijn slechts holle woorden en schijnoplossingen, want middenin de nacht worden mensen evengoed wakker van een vliegtuig met 90 decibel als van het stillere exemplaar dat ‘slechts’ 87 decibel produceert. Daarbij is er pre-corona sprake geweest van een explosieve groei van het vliegverkeer, waardoor de overlast evenredig is toegenomen. Anders gezegd: waar mensen voorheen vier keer per nacht werden wakkergevlogen, is dat nu tien of zelfs twintig keer. Burgers rond vliegvelden vragen al meer dan tien jaar aandacht van de politiek, maar worden eenvoudigweg genegeerd. Een nieuw kabinet, met nieuw élan en de ambitie de democratische rechtsorde te versterken, doet er goed aan de oren niet langer te laten hangen naar alleen de vlieglobby, maar eindelijk eens werk te maken van de bescherming van individuele burgers, ook al zijn zij ‘slechts’ onderdeel van een minderheid.
12 januari 2022, 17:58