Na jaar vertraging levert Schiphol onvolledige data over gifstoffen

Schiphol leverde medio december eindelijk een rapport op over de uitstoot van onder meer kankerverwekkende stoffen. Dat was bijna een jaar over tijd. Nu blijkt dat de aangeleverde gegevens onvolledig zijn en krijgt het vliegveld nog een half jaar de tijd. Schiphol had al op 1 januari van het vorige jaar een rapport moeten opleveren met daarin de hoeveelheden uitgestoten kankerverwekkende stoffen. Inclusief een voorgestelde aanpak om die uitstoot zoveel mogelijk omlaag te brengen, conform de Nederlandse wetgeving. Het management onder leiding van PvdA-prominent Dick Benschop kreeg het niet voor elkaar. Tot drie keer toe werd uitstel gevraagd en toegekend door de verantwoordelijke Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ONZKG). Die dienst attendeerde Schiphol op de wettelijke verplichting pas nadat Johan Vollenbroek met de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) een verzoek had ingediend tot handhaving. Maar zelfs het uitstel van bijna een jaar leidde niet tot een voldoende rapportage door het vliegveld. Dit meldde de omgevingsdienst gisteren aan de advocaat van MOB. Weer minstens halfjaar vertraging“Ter informatie delen we u mee dat we de gegevens inmiddels van Schiphol hebben ontvangen en dat we hebben geconstateerd dat de gegevens niet volledig zijn. Wij gaan Schiphol vragen om aanvulling”, zo schrijft de bedrijfsjurist van ONZKG in een e-mail. Niet duidelijk wordt uit zijn schrijven hoe lang Schiphol nu weer de tijd krijgt om aanvullende gegevens over de giftige uitstoot aan te leveren. Wel kost het na ontvangst nog eens zes maanden om de rapportage te beoordelen, zo meldt de jurist van de omgevingsdienst alvast. Tot die tijd weigert de Omgevingsdienst te handhaven en burgers te beschermen tegen de uitstoot van naar schatting 400.000 kilogram NMVOS (deels kankerverwekkend) 40.000 kilogram formaldehyde (kankerverwekkend) en meer dan 5.000 kilogram benzeen (ook kankerverwekkend). Gemeente Haarlemmermeer doet er niks aanOmgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het controleren en handhaven van de leefomgeving. Bescherming van burgers tegen gevaarlijke uitstoot is daarbij een belangrijk aandachtsgebied. De ONZKG heeft deze taken opgelegd gekregen van acht gemeenten en drie provincies, waaronder de thuisbasis van Schiphol – de gemeente Haarlemmermeer. Die gemeente voelt weinig voor wettelijk verplichte handhaving van Schiphol. Vollenbroek moest begin december vorig jaar nog verschijnen in een beroepszaak tegen de afwijzing van zijn handhavingsverzoek. Daarin eiste hij dat de gemeente de omgevingsdienst alsnog zou opdragen paal en perk te stellen aan de overtredingen door Schiphol. Nu blijkt dat Schiphol opnieuw – voor de vierde keer – de tijd krijgt om een sluitend rapport aan te leveren. Daarna gaat de omgevingsdienst er nog eens zes maanden over doen om de cijfers en de voorgestelde maatregelen te beoordelen. En pas daarna wil de dienst een beslissing nemen over al dan niet handhaven. Ondertussen gaat de uitstoot van gevaarlijke en kankerverwekkende uitstoot boven woonwijken gewoon door.
06 januari 2022, 11:57