BAS houdt grote schoonmaak: vraag opnieuw indienen anders geen antwoord

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft het zó ontzettend hartstikke enorm erg druk dat het vorig jaar gestelde vragen niet meer beantwoordt. Ondertussen is er nog steeds geen uitsluitsel over de duizenden verdwenen meldingen. Iedereen die tussen 1 juli en 15 december vorig jaar een vraag heeft gesteld aan BAS hoeft niet meer te rekenen op een antwoord, zo blijkt uit een e-mail aan de vragenstellers. “Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat uw vraag inmiddels niet meer actueel is”, stelt BAS-manager Cindy Bulder. “Als u toch nog een reactie wenst, verzoek ik u vriendelijk uw vraag opnieuw in te sturen.” Als reden voor het uitblijven van antwoorden, noemt Bulder de magere personele bezetting van haar klachtencentrum. Schiphol bezorgt honderdduizenden mensen dagelijks overlast, maar vragen netjes beantwoorden is kennelijk teveel moeite. Het moet voor een ‘banenmotor’ toch een kleine moeite zijn één of twee FTE’s extra in te schakelen om als ‘aanspreekpunt’ aanspreekbaar te blijven. Navraag blijkt ingewikkeldNiets van dat alles. Al ruim een halfjaar worden ‘moeilijke’ vragen niet meer beantwoord. Dat zijn vragen waarvoor Bulder navraag moet doen bij de luchtverkeersleiding of bij het hoofdkantoor van Schiphol. BAS is nota bene een gezamenlijk project van beide organisaties. Deze manier van omgaan met gehinderde en bezorgde buren is illustratief voor de maling die de Schiphol-directie heeft aan wat men daar noemt ‘de omgeving’. Juist een bedrijf dat zoveel overlast veroorzaakt zou de zaakjes op het terrein van de communicatie op orde dienen te hebben. Het ‘no reply’-massa-mailtje van BAS dat bewoners met ‘oude’ vragen ontvingen BAS-baas Bulder meldt – ongetwijfeld om nog meer vragen te voorkomen – dat meldingen van vliegtuigoverlast wel “automatisch geregistreerd zijn door het systeem en worden opgenomen in de rapportages”. Dat dit niet voor alle meldingen geldt, bleek in september 2021. Een deel van de meldingen bleek op miraculeuze wijze verdwenen. Een maand later werd bekend dat duizenden meldingen uit de regio Rotterdam – afkomstig van de omgevingsdienst DCMR – niet door BAS konden worden verwerkt en daarom niet worden meegeteld. Onduidelijkheid over verdwenen meldingenAls reactie op de ontdekking van de verdwenen meldingen zei BAS een extern bureau in te huren dat op zoek zou gaan naar de kwijtgeraakte informatie. Ondanks herhaalde verzoeken om informatie door lezers van SchipholWatch, is niet duidelijk of zo’n bureau daadwerkelijk is ingeschakeld en zoja, of de zoekgeraakte meldingen inmiddels boven water zijn. Mogelijk raakt tot 40 procent van de meldingen bij BAS ‘kwijt’. Eén van onze lezers diende in totaal 18 meldingen in, waarvan er slechts elf bleken voor te komen in de BAS-registratie. Vanwege de twijfels die zijn ontstaan over de BAS-registratie had Schiphol er goed aan gedaan de jaarrapportage over 2020 in te trekken en te herzien. Dat weigerde het vliegveld. Nu is de onvolledige rapportage ongewijzigd doorgestuurd aan politici en beleidsmakers. Die krijgen daardoor de indruk dat er minder klachten zijn over Schiphol dan in werkelijkheid het geval is.
06 januari 2022, 22:10