Wel degelijk verzakkingen in Polderbaan

De Polderbaan van Schiphol is te pas en te onpas gesloten voor onderhoud, vaak met de wonderlijkste smoesjes zoals het poetsen van de lampen. In september 2021 ontdekten we dat er meer aan de hand is: de startbaan heeft te maken met extreme verzakkingen. Nu vinden we opnieuw een bron die de problemen bevestigt. In een artikel op 18 oktober 2021 in Noordhollands Dagblad bestempelde professor Ramon Hanssen van de TU Delft de verzakkingen nog als foutjes in de data. Hij verklaarde dat de uitschieters niet overeenkomen met de werkelijkheid. Hanssen is één van de oprichters van het meetsysteem SkyGeo dat via satellieten hoogtekaarten van de bodem publiceert. Juist op die website ontdekten we de vermeende verzakking van Schiphols meest gebruikte baan. En nu blijkt uit ‘open data’-gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) dat op exact dezelfde plek in die Polderbaan dezelfde verzakkingen zijn geregistreerd. Verschillende meettechniek, zelfde uitkomstAHN werkt met een totaal andere techniek om hoogteverschillen te detecteren dan Hanssens SkyGeo. Waar deze onderneming gebruikmaakt van uiterst nauwkeurige satellietmetingen, werkt AHN met laser-metingen vanuit helikopters en vliegtuigen. Dit laatste is minder nauwkeurig, maar de uitkomsten van beide methoden komen vrijwel exact overeen. AHN meet een verticale afwijking van maar liefst 40 centimeter in de Polderbaan. Dergelijke verschillen komen niet voor in de andere startbanen. Die zijn volgens de AHN-metingen zo vlak als een biljartlaken. Er is geen sprake van metingen met een grotere afwijking dan 10 centimeter. Volgens een geraadpleegde deskundige is dat verwaarloosbaar op een lengte van 3 kilometer. Veertig centimeter verzaktDe veertig centimeter hoogteverschil op de Polderbaan treedt op over een lengte van slechts 300 meter, terwijl de baan zelf bijna vier kilometer lang is. Dat is een serieuze bodemdaling en een potentieel onveilige situatie voor startende en landende vliegtuigen. De vondst van een tweede bron voor informatie over verzakkingen op de Polderbaan maakt het onwaarschijnlijk dat de gegevens van SkyGeo berusten op een fout in de databewerking, zoals professor Hanssen eerder beweerde. De hoogleraar stelde dat hij verder zou uitzoeken of het inderdaad om rekenfouten ging danwel om echte verzakkingen. Mogelijk kunnen de gegevens van AHN hulp bieden bij zijn onderzoek.
02 januari 2022, 13:24