Rijsenhout: het volgende slachtoffer van Schiphol

De leefbaarheid van Rijsenhout neemt in rap tempo af. Nu al is door de dreiging van de tweede Kaagbaan sprake van 100 miljoen euro verlies aan waarde van de huizen in het dorp dat pal ligt onder de rook van Schiphol. Dit blijkt uit een studie van NEO Observatory en Leo Bus. Oorzaak van de neergang is de reservering van grond voor de Tweede Kaagbaan, de volgende gedroomde uitbreiding van het vliegveld. Daarmee zou Schiphol het ongekende aantal van zeven (!) landingsbanen krijgen. “Het gemiddelde inkomen in Rijsenhout daalt snel in vergelijking met andere dorpen, de vergrijzing slaat nog rapper toe dan in de rest van Nederland door gebrek aan nieuwbouw en jonge instroom en essentiële voorzieningen verdwijnen”, aldus bezorgde bewoners. Door het grondbeslag van Schiphol is er in het dorp nauwelijks nog ontwikkeling mogelijk. Er bestaat directe behoefte aan vier- tot vijfhonderd woningen, maar die mogen daar nu niet worden gebouwd omdat deze pal onder de aanvliegroutes van de toekomstige baan komen te liggen. Schiphol wil dat niet, omdat deze bewoners bij een eventuele aanleg van die baan zouden moeten worden uitgekocht. Oproep aan de overheid“We doen dan ook een oproep aan de overheid om die reservering er per direct af te halen, we houden dit niet langer vol. We dreigen een spookdorp te worden”, aldus de dorpsraad. De bewoners hebben het helemaal gehad met de nietsontzienende expansiedrift van het vliegveld. Alleen de dreiging van de nieuwe startbaan leidt al tot de aanzienlijke waardedaling van het vastgoed. “En als die baan daadwerkelijk wordt aangelegd, moet een groot deel van ons dorp worden gesloopt en krijgen de overblijvende wijken meer geluidsoverlast.” Eerder sneuvelden de dorpen Rozenburg en Rijk al onder de uitbreidingsdrift van Schiphol. De situatie in Rijsenhout is des te wranger omdat veel bewoners juist uit deze twee dorpen afkomstig zijn. “De geschiedenis herhaalt zich voor hen.” Groeiende ongelijkheidHet landjepik van Schiphol leidt tot een groeiende ongelijkheid in het dorp. De mensen die het kunnen betalen, trekken weg en de minderbedeelden blijven achter. Nieuwe bewoners zijn bovendien zonder uitzondering mensen met lagere inkomens. Het gemiddelde inkomen daalt dan ook rap in Rijsenhout. De reservering voor de parallelle Kaagbaan is een economisch gedrocht. Terwijl Schiphol niets hoeft te betalen voor de optie, holt de waarde van de huizen van de bewoners achteruit en stijgen de materiële en sociale kosten voor de gemeenschap. Per saldo levert dat een groeiende schadepost op voor de samenleving die nu dus al is opgelopen tot tenminste 100 miljoen euro. Onderzoekers dr Walter Manshanden en drs Leo Bus waarschuwen dat de bevindingen niet alleen beperkt blijven tot Rijsenhout, maar ook gelden voor dorpen als De Kwakel en Leimuiden.
22 december 2021, 22:22