Lobbybaas KLM onder vuur na verboden stemming als Statenlid

Vandaag kwam lobby-directeur Klaas-Jeroen Terwal van KLM onder vuur te liggen bij onder meer nieuwszender BNR. De man is tevens Statenlid namens de VVD in het Noord-Hollands provinciebestuur en stemde vrolijk mee over luchtvaartonderwerpen. Dat is bij wet verboden. Ter Walle is in het dagelijks leven de hoogste baas binnen KLM die verantwoordelijk is voor de contacten met het openbaar bestuur. Hij probeert in die rol politici te verleiden tot besluiten die gunstig zijn voor zijn werkgever KLM. De dubbelfunctie als Statenlid kwam hem eerder al op commentaar te staan, maar volgens een bron binnen de provincie onthield Ter Walle zich netjes van stemming als er beslissingen moesten worden genomen op het terrein van de luchtvaart. Dit blijkt nu een misvatting. BNR onthulde vandaag dat Ter Walle ten minste aan één stemming over de luchtvaart had deelgenomen. Hij stemde toen tegen krimp van Schiphol. Een motie van die strekking werd mede door hem weggestemd. ‘Integriteit geschonden’De nieuwszender citeert diverse hoogleraren die deze dubbelfunctie van de VVD-er veroordelen. “De integriteit is hierbij niet alleen in het geding, maar wordt direct geschonden”, aldus professor Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit. Bestuurskundig hoogleraar Michiel de Vries (Radboud Universiteit) is het grotendeels met Kaptein eens. “Schiphol en KLM zitten ontzettend dicht bij elkaar. Het valt waars Zelfs lobby-hoogleraar Arco Timmermans (Universiteit Leiden) geeft aan dat hij deze gang van zaken “dicht tegen belangenverstrengeling” aanzit. Terwal is in de provincie bovendien verantwoordelijk voor de portefeuille ‘mobiliteit en bereikbaarheid’. “Ik plak geen stempel, maar ben wel heel benieuwd hoe Terwal zelf zegt deze verstrengeling te vermijden. Die vraag is meer dan gerechtvaardigd in deze situatie”, aldus Timmermans. Van geen kwaad bewustIn een reactie op vragen van BNR stelt Terwal zelf zich van geen kwaad bewust te zijn. Hij is van mening dat zijn beide functies prima te verenigen zijn. Ook stelt hij niet het woord te voeren over het onderwerp luchtvaart en zou hij zich onthouden van stemmen als het onderwerp de luchtvaart betreft. BNR ontdekte echter dat Terwal hier niet de waarheid spreekt. Met name valt zijn stem op over motie 158-20 waarin de Partij voor de Dieren oproept tot een forse krimp van Schiphol. Die motie haalde het niet, mede door het stemgedrag van de luchtvaartlobbyïst. Daarmee geconfronteerd stelt Terwal dat hij zich de motie niet meer kan herinneren. Dat gebrek aan geheugen komt bij VVD-ers zoals algemeen bekend wel vaker voor. Ook voorman en demissionair minister-president Mark Rutte beroept zich meer dan eens op geheugenverlies. ‘Sowieso ongelukkige situatie’Hoogleraar Kaptein vindt het sowieso geen gelukkige situatie dat de KLM-lobbyïst Statenlid is. “Zelfs bij het onthouden van stemmen, kan er nog sprake zijn van beïnvloeding van fractiegenoten en de democratische besluitvorming. Bovendien heeft hij zo wel een erg makkelijke ingang bij de provincie met het risico op ongewenste praktijken.” Volgens advocaat mr Paulus Botman is het stemmen van Terwal op luchtvaartbesluiten in strijd met artikel 28 lid 1 sub a van de Provinciewet. “Een Statenlid mag niet deelnemen aan een stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.” De hoogleraren pleiten nu voor aanscherping van de regels voor Statenleden om dergelijke belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen.
21 december 2021, 18:45