Benschop: de echte sloper van Schiphol

Gaat er eigenlijk iets wél goed op Schiphol? Gisteren werd duidelijk dat het ontbreken van een natuurvergunning immense problemen gaat opleveren, vanavond is bij Zembla te zien dat medewerkers willens en wetens al vijftien jaar lang in de kankerverwekkende uitstoot moeten werken. Het geld spuit er aan alle kanten uit en vliegherrie.nl puilt uit van het menselijk leed, veroorzaakt door het winstbejag van de Schiphol Groep. Oud-journalist Arnold Burlage van De Telegraaf noemde ex-directeur Jos Nijhuis bij voorkeur de ‘sloper van Schiphol’. Nijhuis verkwanselde het vliegveld door in toenemende mate in te zetten op budgetvluchten ten koste van de positie van home carrier KLM en ten koste van de leefomgeving in de regio, zo constateerde Burlage jaren geleden al. Maar met de nieuwe directeur Dick Benschop is er kennelijk een nog getalenteerder sloper opgestaan. Niet alleen vervolgt hij zonder eigen visie de ingeslagen weg van ver-Aldi-sering van Schiphol, hij doet er een schep bovenop met slecht management zodat vrijwel alle processen in het honderd lopen. Terwijl het Schiphol-management weet van de ziekmakende werkomstandigheden, is er tot op heden niets aan verbeterd. De omgeving rond Schiphol staat vanwege niet-nagekomen beloften in standje oorlog. Wetten en regels worden structureel en moedwillig aan de laars gelapt totdat zelfs het vliegtuiggezinde Den Haag niet meer om maatregelen heen kan. Controles op virusimport lopen in het honderd. Middenin een pandemie staan reizigers hutje-mutje aan een enkele bagageband. Over een verplaatsing van Schiphol wordt niet serieus nagedacht. Geen verantwoordig afleggenNee, Benschop en consorten denken overal mee weg te komen en geen verantwoording te hoeven afleggen aan wie dan ook. Bezwaren van andere belanghebbenden worden met een glimlach weggewuifd, want “wij zijn belangrijk voor de economie”. De recente geschiedenis heeft aangetoond dat het wel tegenvalt met dat belang. Tegenwoordig kost de Nederlandse luchtvaart de belastingbetaler handenvol geld. Schiphol en KLM werken hard aan verliezen die nog jarenlang compensabel zijn voor de belastingen. Van beide bedrijven hoeft het komende decennium geen positieve bijdrage te worden verwacht aan ’s lands inkomsten. Directeur Benschop, in een vorig leven de bedenker van een PvdA-verkiezingscampagne met desastreuze afloop, heeft het allemaal laten gebeuren vanuit zijn comfortabele stoel achterin de limousine met chauffeur. Het zou zo’n vaart niet lopen, want alle decision makers in Den Haag stonden aan zijn zijde. Schiphol een Haagse religieProtesten van omwonenden deerden hem niet, evenmin als nieuwe regels voor het terugdringen van negatieve effecten op milieu en klimaat. Zijn toko was niet minder dan een religie voor Haagse politici. Maar nu komt daar een einde aan. In razendsnel tempo kantelt de maatschappelijke discussie over nut versus onnut van de bovenmaatse Nederlandse luchtvaartsector. Zelfs politici ter rechterzijde beginnen te twijfelen of de nadelen van Schiphol niet veel groter zijn dan de voordelen. Die laatste zijn immers beperkt tot een half procent van het bruto nationaal product. Nu blijkt dat grote delen van het land worden gedwongen extra zware maatregelen te moeten nemen om Schiphol zijn gang te kunnen laten gaan, krimpt het draagvlak tot een ongekend minimum. Slechts een kleine minderheid van de bevolking pleit voor meer vliegverkeer, de ruime meerderheid vindt het welletjes of ziet Schiphol het liefst zo snel mogelijk krimpen. Nederland zit er niet op te wachten om met 80 kilometer per uur over de snelweg te sukkelen om de vliegtuigen door te laten vervuilen. Boeren willen niet van hun ouderlijk erf worden gejaagd om de stikstof voor Benschop op te hoesten en andere industrieën voelen er niet voor de klimaatverplichtingen van Schiphol over te nemen. Benschop liet het gebeurenBenschop liet het allemaal gebeuren. Wachtte met het aanvragen van vergunningen totdat hij ertoe werd gedwongen. Houdt tot op de dag van vandaag de verhuizing af naar een minder belastende locatie. Hij laat omwonenden en zelfs zijn eigen medewerkers tegen alle fatsoensnormen in wonen en werken in de kankerverwekkende stoffen. Zet vol in op het verkopen van niet-werkende technofixes aan onwetende politici. Droomt nog steeds iedere nacht van een Schiphol met 800.000 vliegbewegingen per jaar. Het begon vier jaar geleden allemaal zo mooi. Schiphol-medewerkers konden voortaan een bonus verdienen als het draagvlak zou groeien. Benschop zou het allemaal anders gaan doen. Geen ongeremde groei meer, maar gecontroleerde. Huiskamergesprekken om buurtbewoners gerust te stellen. Geheime vergaderingenEn nu zijn we op het punt beland dat de luchthavendirectie slechts in geheime vergaderingen gemeenteraden op de hoogte stelt van nieuwe plannen die nooit de beloofde hinder opleveren, maar aantoonbaar slechts zorgen voor verplaatsing van de hinder. De dagelijkse routine op de luchthaven ligt op zijn gat door gebrek aan personeel, slechte arbeidsvoorwaarden en ontoereikende anti-corona-maatregelen. Voor iedere extra vlucht moet een straatgevecht met omwonenden worden aangegaan. Het zou een mooi moment zijn om het stokje over te dragen aan een manager die wel lef en visie heeft. Maar Benschop heeft kortgeleden mogen bijtekenen voor een nieuwe periode van vier jaar als ‘chief executive officer’. De raad van commissarissen onder aanvoering van Louise Gunning – nota bene zelf hoogleraar ‘gezondheid en maatschappij’ – heeft goed zitten slapen.
09 december 2021, 13:49