Twee dagen extra vakantie voor niet-vliegers

Wie wil er niet twee dagen extra vakantie per jaar? Een nieuwe website van SchipholWatch helpt werkgevers te bewegen om klimaatvriendelijke vakantiegangers die twee dagen te geven. Het idee is om werkgevers te vragen hun medewerkers die niet met het vliegtuig op vakantie gaan, te belonen met twee extra vakantiedagen. De twee dagen kunnen dan dienen als compensatie voor de extra tijd die het kost om bij voorbeeld met de trein of de bus op vakantie te gaan. De werkgever stimuleert zo klimaatvriendelijker gedrag van de werknemers. Natuurlijk kost dat een organisatie geld, maar klimaatverandering gaat de meeste bedrijven nog veel meer geld kosten. Bovendien kan een werkgever zich op deze manier profileren als maatschappelijk betrokken onderneming. Het adverteren van deze nieuwe arbeidsvoorwaarde kan in de huidige krappe arbeidsmarkt een stimulans zijn voor gewilde kandidaten om juist te willen werken bij die organisatie. Maar ook bestaande medewerkers krijgen een goed gevoel bij deze optie. Ze zien dat ‘de baas’ werkelijk iets wil doen tegen klimaatverandering, ook in de tweede lijn. Het idee plantenDe site heeft tot doel werkgevers op het idee te brengen. De exacte uitwerking van de regeling kan natuurlijk per organisatie verschillen. Zo kunnen bedrijven ervoor kiezen maar één dag of juist drie dagen extra vrij te geven. Desgewenst zal de site de namen van deelnemende werkgevers vermelden in de communicatie. Hiermee hopen we een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming rond het bedrijf of de instelling. Het idee van ‘Twee Dagen Extra Vakantie’ kwam tot stand na tal van gesprekken met organisaties, zowel commerciële bedrijven als (semi-) overheidsinstellingen. Deze gesprekken zijn nog gaande. Binnenkort hopen we de eerste werkgevers te presenteren die deelnemen aan het vakantieplan. InformatiepakketBezoekers van tweedagenextravakantie.nl kunnen via de site vragen hun werkgever te benaderen met het plan. Hun persoonlijke gegevens worden daarbij niet bekend gemaakt aan de werkgever. Organisaties ontvangen een mailtje met het verzoek na te denken over de optie en deze te bespreken in het management team. Werkgevers die van start willen met de twee dagen extra voor klimaatvriendelijke medewerkers ontvangen een compleet informatiepakket met ideeën voor het effectief implementeren van de extra arbeidsvoorwaarde, inclusief voorbeelden voor de communicatie aan nieuwe en bestaande medewerkers. Deelname aan het programma is vanzelfsprekend gratis.
08 december 2021, 13:22