150 miljoen ‘groene’ subsidie voor luchtkastelen vliegsector

Acht projecten in de ‘schone en slimme mobiliteit’ mogen gezamenlijk 150 miljoen euro ‘groene’ subsidie verdelen. Daaronder drie luchtvaartprojecten: een samenwerkingsverband dat niet op internet terug te vinden is, een waterstoftank voor vliegtuigen (!) en Fokker. Een eerste deel van de subsidie gaat naar het samenwerkingsverband BrightSky dat “gelooft in de toekomst van grote internationale luchthavens zoals Schiphol als mondiaal verkeersknooppunt.” Wat de samenwerking met de steun gaat doen? “Het consortium richt zich op technische innovaties op het gebied van onderhoud, beveiliging en luchthavensystemen.” Op internet is niets terug te vinden over het samenwerkingsverband, behalve dat het wordt aangevoerd door het onderhoudsbedrijf JetSupport. De doelstellingen zijn wollig omschreven en de vraag rijst wat de bijdrage wordt aan het ‘schoner’ maken van de luchtvaart – immers het doel van de subsidieregeling. WaterstofDe tweede ontvanger van de subsidie is Toray Netherlands. Dit bedrijf wil een lichtgewicht brandstoftank ontwikkelen voor het geval er vliegtuigen worden ontworpen die op waterstof gaan vliegen. Deskundigen stellen echter dat vliegen op waterstof financieel onhaalbaar is. Het produceren van groene waterstof gaat gepaard met grote rendementsverliezen waardoor de prijs van de brandstof torenhoog wordt. Ook is er in de komende decennia onvoldoende groene stroom beschikbaar om waterstof klimaatvriendelijk te produceren. Niet voor niets wordt waterstof vooral aangeprezen door de olieindustrie. Die weet dat er niet genoeg groene stroom beschikbaar is en mikt dan ook op de productie van ‘grijze’ of ‘blauwe’ waterstof op basis van fossiele brandstoffen. Met de nodige uitstoot van CO2. Geld voor dronesTot slot gaat Fokker aan de haal met een deel van de miljoenensubsidie. Dat bedrijf wil met het geld nieuwe, lichtere materialen ontwikkelen voor toepassing in ‘urban air mobility’, ofwel voor het produceren van drones die mensen kunnen vervoeren. Geen vervanging van bestaande luchtvaart, maar de creatie van een hele nieuwe, zwaar overlastgevende vorm van luchtvaart. De drones zijn bedoeld om haastige mensen snel te vervoeren binnen een stedelijke omgeving. Een luchttaxi van Schiphol naar het Amstel Hotel, zeg maar. Gericht op de superrijken die geen seconde van hun tijd denken te kunnen verliezen. LuchtkastelenDe miljoenen zijn door de regering ter beschikking gesteld om transport groener te maken, maar vloeien nu voor een belangrijk deel naar luchtkastelen van de vliegsector. Geen van de projecten lijkt bij te dragen aan vergroening van de sector. Airbus hoopt – ijs en weder dienende – op zijn vroegst in 2040 een (kleinschalig) waterstofvliegtuig op de markt te kunnen brengen. Drones verhogen slechts de overlast van de luchtvaart zonder de klimaateffecten te verzachten. Wat het onvindbare consortium met het onderhouds- en beveiligingsproject toevoegt aan vergroening is al helemaal onduidelijk. Desgevraagd wilde de leider van het consortium geen uitleg geven.
02 december 2021, 13:47