Schiphol weigert onderzoek in opdracht van Tweede Kamer

Schiphol en een groep bedrijven die daar de grondafhandeling verzorgen weigerden mee te werken aan een onderzoek naar werkomstandigheden van het grondpersoneel. Dat onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer. Het is nu incompleet, zo vertelden onderzoekers van NLR aan vakbond FNV. Het tv-programma EenVandaag beschikt over bandopnames van dat gesprek en zendt vanavond vanaf 18:17 uur op NPO1 een reportage uit over de onverkwikkelijke tegenwerking. Met het onderzoek wilde de Kamer laten uitzoeken of er extra eisen moeten worden gesteld aan afhandelaars om de arbeidsomstandigheden van medewerkers te verbeteren. De vrees bestaat dat de huidige omstandigheden veiligheidsrisico’s introduceren. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is een enquête onder de medewerkers. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR zou in beeld brengen hoe zij omgaan met veiligheidsrisico’s en of zij bij voorbeeld incidenten durven melden of juist niet. De luchtvaartsector weigerde in januari van dit jaar iedere medewerking aan het onderzoek. Pas nadat de enquête was geschrapt, mochten de onderzoekers aan het werk. Onderzoek niet compleetDe NLR-ers zijn nu teleurgesteld over de gang van zaken en vinden hun onderzoek niet compleet. Dat blijkt uit opnames van gesprekken tussen vakbond FNV en NLR die EenVandaag in handen kreeg en vanavond laat horen in de uitzending. “We zijn er niet blij mee. Het betekent dat wij geen conclusies kunnen trekken over de veiligheidscultuur bij afhandelingsbedrijven”, aldus een van hen. Niet duidelijk is de reden voor de weigering. EenVandaag kreeg twee voorlopige versies van het eindrapport in handen. In beide versies werd een andere reden gegeven. In het definitieve rapport wordt slechts aangegeven dat er geen aanleiding zou zijn voor verder onderzoek naar de veiligheidscultuur. Geheel in tegenspraak met de uitlatingen van de onderzoekers tegenover vakbond FNV. Vakbondsman Joost van Doesburg van FNV Schiphol is niet blij met de gang van zaken. Hij vindt dat de bedrijven eerlijk inzicht moeten geven in de bestaande veiligheidscultuur. “Het is cruciaal dat de mensen die het werk doen zelf aan het woord komen. Zij weten wat er gebeurt. En zij weten of er al dan niet melding gemaakt wordt van incidenten.” Schiphol vindt wel te hebben meegewerktOndanks het uitblijven van de enquête en de ontevredenheid van de eigen onderzoekers stelt NLR tegenover EenVandaag achter het onderzoek te staan. Het wilde echter niet reageren op de bandopnames, zo meldt het tv-programma. Schiphol houdt desgevraagd vol ‘volledig te hebben meegewerkt’ aan het onderzoek. Demissionair minister Barbara Visser stuurde het eindrapport al naar de Tweede Kamer met de opmerking dat de enquête “niet meer nodig” zou zijn. In de Kamer reageerden SP en PvdA verontwaardigd. Deze fracties namen het initiatief om het onderzoek aan te vragen bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Ze willen nu dat het onderzoek alsnog wordt uitgebreid met de enquête.
30 november 2021, 16:16