80.000 mensen in corona-gevaar door inkomend Schiphol-verkeer

Maar liefst tachtigduizend mensen hebben sinds juni 2020 vlakbij een besmet persoon gezeten in een vliegtuig dat landde op Schiphol. Dit blijkt uit cijfers van de GGD Kennemerland waarop de Volkskrant de hand wist te leggen. De 80.000 risicogevallen hebben alleen betrekking op inkomende passagiers. De GGD houdt geen cijfers bij van uitgaande vluchten met besmette personen. Sommige landen doen dat wel. Zo meldde Canada al in april van dit jaar dat in een kwart van alle KLM-vluchten naar dat land een of meerdere besmette personen zaten. Ook kreeg KLM al meerdere keren een verbod van China opgelegd om passagiers binnen te brengen als gevolg van het overtreden van de corona-regels. Daarover berichtten eerder onder meer RTL Nieuws en een vakblad voor de vliegbranche. Het totaal aantal besmettingen dat het gevolg is van deze wantoestanden in de luchtvaart, wordt nog onderzocht door de GGD. Wel duidelijk is dat de gezondheidsdienst maar liefst 11.488 besmette passagiers op de vluchten naar ons land ontdekte. Vervolgbesmettingen volkomen onduidelijkVan de 80.000 passagiers die vlakbij hen zaten, kon slechts een kwart worden achterhaald via het bron- en contactonderzoek. Dat betekent dat maar liefst 60.000 mensen een hoog risico op corona liepen, zonder dat zij bereikt konden worden door de GGD. Zij konden hun eventuele besmetting in hun onwetendheid verder verspreiden, bij voorbeeld onder gezinsleden of collega’s. Aan de vooravond van nieuwe lockdown-maatregelen om het coronavirus te beteugelen, blijkt klip en klaar dat Schiphol verantwoordelijk is voor een gapend gat in de verdediging van ons land. Tienduizenden mensen landen op het vliegveld met een groot risico het virus bij zich te dragen. Velen van hen kunnen weer anderen besmetten zodat deze brandhaard zomaar goed zou kunnen zijn voor honderdduizenden extra besmettingen. Vliegpassagiers lopen niet alleen risico om besmet te raken in het vliegtuig, maar ook in de drukte bij de bagagebanden, de douane en de incheckbalies. Dat deze cijfers nu pas – zestien maanden na de start van de GGD-registratie – boven water komen, is onbegrijpelijk. Een dermate groot gevaar voor de volksgezondheid zou veel meer aandacht moeten krijgen van beleidsmakers, maar publiek en politiek is tot vandaag deze kennis onthouden. Scholen dicht, Schiphol open?Nu de regering voor moeilijke beslissingen staat over het al dan niet sluiten van scholen, de horeca en sportvelden, blijft de discussie over het Schiphol-gevaar akelig stil. Geen van de geruchten uit Den Haag oppert ook maar sluiting van deze ware dijkdoorbraak. Het zou het kabinet sieren nu stappen te ondernemen tegen het gevaar dat de internationale luchtvaart oplevert voor de volksgezondheid. Het houdt immers niet op bij het gevaar van corona-besmettingen. Veel omwonenden lopen verhoogde kans op hart- en vaatziekten als gevolg van het vlieglawaai en op kanker door de uitstoot van gevaarlijke stoffen als benzeen en tolueen.
25 november 2021, 14:50