‘Vlieglawaai aanslag op gezondheid kinderen en volwassenen’

De extreme overlast van vliegtuiglawaai is een regelrechte aanslag op de volksgezondheid. Zo mag worden geconcludeerd uit een presentatie die dr Jelle Visser op 1 november gaf tijdens een informatiebijeenkomst van bewonersorganisatie PUSH Uithoorn. Visser werkt bij het Amsterdam UMC en benoemt een aantal directe gevolgen van overmatige vliegherrie zoals rond Schiphol: hart- en vaatziekten, de verminderde cognitieve ontwikkeling van kinderen, slaapproblemen, tinnitus (oorsuizen) en ergernissen. Visser haalt in zijn presentatie wetenschappelijk onderzoek aan, maar ook gevallen uit zijn eigen praktijk. “Een 52-jarige vrouw uit Uithoorn, docente, blijkt bij controle een te hoge bloeddruk te hebben. Heeft veel last van het vlieglawaai, onder meer door slechte isolatie van haar huurwoning. Ze rookt niet en heeft geen verhoogde cholesterol. Het advies aan de vrouw: gezonder eten, afvallen en sporten. Zo gezegd, zo gedaan, maar dan krijgt zij een drukkende pijn op de borst met uitstraling naar haar linkerarm. Ze is misselijk en moet overgeven. Ze wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat ze een hartinfarct heeft gehad!” Hoe meer herrie, des te hoger de bloeddrukHet is slechts één geval, maar dr Visser wijst op wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen vliegtuigherrie en hoge bloeddruk. Uit onderzoek rond verschillende vliegvelden, onder meer Schiphol, Stockholm en Okinawa, is onomstotelijk een rechtsstreeks verband gebleken. Hoe meer lawaai, des te hoger de bloeddruk. Hoe meer herrie, des te hoger de bloeddruk (illustratie uit presentatie dr Jelle Visser) Het bewijs is waterdicht, aldus Visser. “Tijdens Covid-19 was er minder vliegtuiglawaai. Dat zorgde voor daling van de bloeddruk bij patiënten. Het bleek dat minder herrie hetzelfde effect had als het slikken van een bloeddrukverlager.” Mensen die zeggen geen last te hebben van vliegherrie, zijn niet gevrijwaard van de gezondheidseffecten. “Vrijwel bij iedereen heeft vliegtuiglawaai een verhoging van de bloeddruk tot gevolg. Vooral nachtvluchten vergroten de kans op hoge bloeddruk. Per 10 decibel meer geluid stijgt de kans op hypertensie (een te hoge bloeddruk) tot 54 procent.” Mensen slapen gefragmenteerd onder invloed van vlieglawaai (illustratie uit presentatie dr Jelle Visser) Met een aantal grafieken toont Visser aan dat mensen geframenteerd slapen als gevolg van vlieglawaai. De ‘slaapefficiëntie’ loopt zo terug, waardoor zij last krijgen van moeiheid en stress, slaapmedicatie moeten gebruiken, hart- en vaatziekten ontwikkelen, last hebben van concentratiestoornissen en psychische problemen krijgen. Deze effecten kunnen ook optreden bij mensen die zeggen geen last te hebben van nachtelijke vliegtuiglawaai. Kinderen de dupe van SchipholVoor kinderen zijn de gevolgen zelfs nog desastreuzer. Al in 1992 werd onderzoek gedaan in München toen het bestaande vliegveld werd verplaatst naar een plek verder weg van de stad. Kinderen werden toen taal- en geheugentesten aangeboden vóór en na de verhuizing. Rondom het vliegveld bleken significant meer leerproblemen op te treden. “Kinderen bij het nieuwe vliegveld ervaarden een toename van de lange termijn geheugenstoornissen en taalproblemen, terwijl kinderen na sluiting van het oude vliegveld verbetering toonden van geheugen en taalbegrip.” Leesscore van kinderen bij verschillende gemiddelde geluidsniveaus (illustratie uit presentatie dr Jelle Visser) Uit een ander onderzoek bleek dat de lees-score van kinderen duidelijk afneemt bij meer vliegtuiglawaai in hun leefomgeving. Vanaf een niveau van circa 50 decibel (gemiddeld geluidsniveau over het hele jaar, ook wel aangeduid met Lden) duiken de prestaties van de kinderen omlaag.
10 november 2021, 20:42