Bewoners eisen actie regering op luchtvaartdossier

Schiphol opereert al tien jaar in een rechtsvacuüm. Bestaande wetten worden niet meer gehandhaafd, terwijl nieuwe wetten in de la van het ministerie blijven liggen. De officiële vertegenwoordigers van de bewoners eisen nu actie van de regering om Schiphol binnen de grenzen van de wet te brengen. “Omwonenden maken zich al jaren grote zorgen over de aanslag die Schiphol doet op gezondheid en leefomgeving. Ze hebben er geen vertrouwen in dat de overheid hen beschermt tegen de nadelen van de groei in de afgelopen jaren. Een groei die Schiphol niet heeft verdiend omdat de bijbehorende hinderbeperking niet is geleverd. Als de bepalingen in het regeerakkoord van Rutte 3 worden toegepast, moet Schiphol krimpen met 150.000 vluchten omdat het aantal gehinderden met 60 procent is gestegen in plaats van gedaald zoals was afgesproken.” Deze situatie leidde er toe dat de Omgevingsraad Schiphol in 2019 bij meerderheid van stemmen adviseerde tot een pas op de plaats. Vanaf dat moment zijn er allerlei plannen gemaakt voor een nieuwe vorm van het Schiphol-overleg, maar dat heeft tot op heden helemaal niets opgeleverd. Al tien jaar gedoogbeleidOndanks meerdere voorstellen van de bewoners gebeurt er inhoudelijk niets op het dossier. Uitstel van wetgeving en voldongen feiten verergeren de al tien jaar voortdurende gedoogsituatie met verouderde normen en rechteloosheid. “Het Nederlandse luchtvaartbeleid geeft geen antwoord op essentiële vragen als hoeveel luchtvaart ons land nodig heeft, wat de omgeving aankan aan overlast en vervuiling en waar de luchtvaart kan worden afgehandeld met minder overlast. Aangetoond is dat Nederland toekan met minder luchtvaart zodat krimp nu mogelijk is. En daarmee voor het eerst echte hinderbeperking”, aldus de bewonersdelegatie. De officiële vertegenwoordiging van de bewoners heeft dan ook een burgervisie opgesteld voor hoe het nu verder moet. Daarin staat een aantal belangrijke aanbevelingen, zoals het afbouwen van de hubfunctie en het aantal overstappers ten faveure van de voor ons land wel belangrijke vliegbewegingen, het implementeren van echte hinderreductie via vermindering van het aantal vluchten, het beschermen van individuele burgers tegen overmatig vlieglawaai, het implementeren van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie in de nieuwe Omgevingswet en het afbreken van de luchtvaartlobby. Niet meer in achterkamertjes“Gezien de impact voor burgers mag de besluitvorming niet meer plaatsvinden in achterkamertjes, aangestuurd door de luchtvaartlobby. Maak vaart met de oprichting van de Maatschappelijke Raad Schiphol waarin betrokken en goed geïnformeerde burgers met voldoende middelen kunnen waken tegen de verdere afbraak van de levenssfeer, nachtrust, gezondheid, veiligheid, milieu en klimaat.”
04 november 2021, 12:13