Laten we het beestje bij de naam noemen: het Schiphol Schandaal

“Mensen hadden geen schijn van kans”, staat te lezen in de eindrapportage ‘Ongekend Onrecht‘ van de parlementaire ondervragingscommissie over het toeslagenschandaal. Hetzelfde geldt voor burgers in de regio Schiphol. De overeenkomsten zijn opvallend en duiden op een structureel probleem bij de overheid. Ook rond Schiphol komen levens van mensen in de knel, hier door de lawaaiterreur die dag en...
18 oktober 2021, 14:05