Commissie MER: worden we weer geschiphold?

De strijd van omwonenden voor een leefbare omgeving rond Schiphol gaat onverminderd door. Maar de activiteiten van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) naar verdere groei van het vliegveld ook. Een grote rol in het beoordelen van al die overheidsplannen speelt de Commissie Milieu Effect Rapportage (CieMER). Die publiceerde op 21 april jongstleden een toetsing onder nummer 3526 van...
08 oktober 2021, 14:34