‘Luchtvaart moet mensenrechten gaan respecteren’

“De gevolgen van vliegverkeer rond Schiphol voor omwonenden zijn door de Staat onvoldoende in kaart gebracht. Daarmee handelt de Staat in strijd met het recht op respect voor de persoonlijke leefomgeving en de lichamelijke integriteit. Ook handelt de Staat in strijd met de wettelijke en morele verplichting om toe te zien dat de hinder van vliegverkeer niet toeneemt maar afneemt of tenminste gelijk...
04 september 2021, 13:24