Uitstoot Schiphol vergelijkbaar met in opspraak geraakt Tata

Tata Steel ligt na een uitgebreid onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder vuur als bron van gevaarlijke stoffen die de gezondheid van kinderen ernstig bedreigen. Maar het staalconcern staat niet alleen: de uitstoot van vliegtuigen van en naar Schiphol lijkt in veel opzichten op die van Tata. Dit blijkt uit overzichten die te vinden zijn op de site...
03 september 2021, 13:49