Woningisolatie Schiphol: wassen neus met gevaarlijke gevolgen

In sommige zwaargehinderde gebieden bood Schiphol omwonenden aan ‘gratis’ hun huis te isoleren. Een gesprek met een ervaringsdeskundige uit Amstelveen in een huis direct onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan. Vliegtuigen komen er op 100 tot 200 meter hoogte overheen met geluidsniveaus tot boven de 90 decibel. Uw huis is geïsoleerd door Schiphol? Nou, het wás geïsoleerd door Schiphol.
29 juli 2021, 00:01