Vlieglobby vol op het orgel om maatschappelijke analyse Schiphol

De vlieglobby opent het offensief op de maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) die de Gemeente Aalsmeer liet opstellen door het gerenommeerde bureau CE Delft. In De Telegraaf en zusterpublicatie het Noordhollands Dagblad krijgt de sector alle gelegenheid om zonder wederhoor het onwelgevallige rapport onderuit te schoffelen. ‘Onderzoekers vliegen elkaar in de haren over rapport’...
28 juli 2021, 16:15