Gezamenlijk meldpunt verzamelt 5000 klachten in eerste 2 weken

Het onafhankelijke meldpunt voor vliegtuigoverlast Meld vliegherrie! verzamelde in de eerste twee weken van bestaan zo’n 5.000 klachten over vliegtuiglawaai en -vervuiling. Bijna 1.500 mensen lieten hun stem horen. Op 12 juli jongstleden lanceerden onder meer Milieudefensie, Greenpeace, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SATL en SchipholWatch het nieuwe meldpunt dat een einde moet maken aan de...
25 juli 2021, 13:29