Teveel uitzonderingen op kerosinetax EU

De Europese Unie werkt aan accijnsheffing op vliegtuigbrandstof. Dat is een hoopvolle ontwikkeling, maar er zitten teveel manco’s aan de voorgestelde regels. Voor de invoering van de kerosine-accijns heeft de EU maar liefst tien jaar uitgetrokken. Dat duurt veel te lang, zeker als in 2030 de emissies met 55 procent moeten zijn teruggebracht. Ook is het tarief veel te laag. De unie start met een...
08 juli 2021, 17:13