217251

Datum en tijdstip start overlast 
zondag 19 maart 2023 - 17:03
Oorzaak 
Anders
Postcode 
1423
Omschrijving melding 
Consultatie: Toch geen krimp! Minister Harbers (I&W) komt in de nieuwe consultaie met alternatieve scenario’s met nieuwe doelstellingen op de proppen en geeft de vliegsector doelbewust munitie in handen om het krimpbesluit te torpederen. De minister lijkt er bewust op aan te sturen om het krimpbesluit ter discussie te stellen en geeft de vliegindustrie uitstekende kaarten in handen om het besluit juridisch aan te vechten. Vliegfirma’s, reisorganisaties, cargo-maatschappijen en uiteraard Schiphol zelf – reageren op drie scenario’s die door I&W zijn voorgekookt. Bovendien kunnen ze eigen alternatieven voorstellen om de hinder te verminderen zonder minder te hoeven vliegen. Deze doelstellingen zijn plots uit de hoge hoed getoverd. Dus...als Harbers straks de krimp naar 440.000 zou willen doorzetten ( was dit ooit echt zijn bedoeling?), heeft de vliegindustrie perfecte juridische argumenten in handen om die aan te vechten. De overheid heeft nu immers zelf drie alternatieve scenario’s opgevoerd en ze ook nog eens neergezet als realistisch. Hij reikt de hand naar KLM en Schiphol. Als u een scenario kiest is het achteraf allemaal uw eigen schuld!!! Hoe worden wij, die beschermd dienen te worden....weer vreselijk bedonderd?