Datum en tijdstip start overlast 
woensdag 25 januari 2023 - 13:54
Oorzaak 
Milieu
Postcode 
1941
Omschrijving melding 
Vooral de opvliegende toestellen vanaf de Polderbaan geven veel overlast hier. Nu is het gelukkig eventjes rustig in de IJmond. Ik kwam onderstaand artikel tegen, heel helder omschreven. Het is slechts een stukje van het artikel van Jelmer Mommers. Zie artikel op internet voor alle informatie. Dit artikel is je cadeau gedaan door Jelmer Mommers, Correspondent Democratie & Klimaat ========================================================================= https://decorrespondent.nl/12622/duurzaam-vliegen-bestaat-niet-tijd-om-ermee-te-stoppen/1391057998-c1b39812 ========================================================================= Schipholwatch is ook heel informatief maar dit is een interessant artikel zie bovengenoemde internetlink. Onderstaand een klein stukje uit dit artikel, lees vooral het hele artikel. Duidelijk omschreven. In een scenario van ‘business as usual’ zal de uitstoot van vliegtuigen tot 2050 met 400 procent stijgen ten opzichte van 2015. Dat maakt de sector een directe bedreiging ‘Toerisme en luchtvaart maken Parijse doelen onhaalbaar’, zegt Paul Peeters van de TU Delft.voor het halen van de klimaatdoelen: alleen als we het vliegverkeer beteugelen, maken we nog kans de opwarming onder de 2 graden Celsius te houden. Een Boeing 747 neemt voor een langeafstandsvlucht meer dan 190 ton kerosine mee. Met 410 passagiers aan boord zijn dat per passagier vier badkuipen vol Ga maar na: een Boeing 747 neemt voor een langeafstandsvlucht meer dan 190 ton kerosine mee. Met 410 passagiers aan boord zijn dat per passagier vier badkuipen vol. Het kost nu eenmaal ontzettend veel energie om een metalen bak met mensen en koffers erin de lucht in te krijgen. Als het vliegtuig tijdens een lange vlucht bijna al die brandstof verbrandt, veroorzaakt dat 530 ton CO2-­uitstoot. Dat is bijna 2,5 keer het gewicht van het vliegtuig – ach­tergelaten in de dampkring. Die strepen die vliegtuigen tekenen? Dat is bevroren condens. Voor elke molecuul water blijft er ook één molecuul CO2 achter. Maar die zie je niet. En daar komt nog een ongemakkelijke waarheid bij. Vliegen draagt niet alleen door CO2 bij aan de verandering van het klimaat. Ook de uitstoot van stikstofoxiden, waterdamp en aerosolen verandert de samenstelling van de atmosfeer. Vliegtuigstrepen hebben een direct effect op het klimaat, en kunnen indirect zorgen voor wolkvorming. Netto zorgen al deze effecten voor méér opwarming, vermoedelijk tot wel twee keer het effect van CO2 alleen. En dan heb ik het nog niet gehad over ultrafijnstof, geluidsoverlast en natuurschade door stikstofuitstoot – nog meer kostenposten die de maatschappij moet dragen, bijvoorbeeld als mensen er ziek van worden, maar die net als de CO2-uitstoot niet in de prijs van een ticket zitten. De uitzonderingspositie van de luchtvaart Ik schrijf dit allemaal niet om je te deprimeren, maar omdat ik geloof dat we onszelf niet voor de gek moeten houden: duurzaam vliegen bestaat niet. Klimaatbeleid voor de luchtvaart bestond tot voor kort niet eens, omdat de sector al decennialang een uitzonderingspositie heeft. In Nederland is de luchtvaart heilig en wordt de ‘hub’-functie van Schiphol gelijkgesteld met welvaart. Waarom de politiek niet gewoon kiest voor minder groei van Schiphol (analyse uit de Volkskrant).De topmannen van KLM KLM-topman Pieter Elbers over het economisch belang van Schiphol in Buitenhof.en Schiphol Schiphol-directeur Dick Benschop over het belang van Schiphol in Buitenhof.maken ons wijs dat het slecht is voor Nederland als Schiphol zou krimpen. Dat is onzin De luchtvaart is niet langer de trekker van economische groei, zegt deze econoom.– wat nadelig is voor Schiphol is niet per definitie slecht voor Nederland De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) relativeert het belang van Schiphol.–, maar het wordt geloofd. Het verklaart waarom de VVD Schiphol wil laten doorgroeien, waarom ‘groene’ partij D66 in 2019 nog vroeg om onderzoek naar een vliegveld op zee, en waarom, toen de coronacrisis uitbrak, de minister van Financiën zonder enig voorbehoud Het gelegenheidsliberalisme regeert: KLM mag echt, echt, echt niet faillietKLM beloofde te redden – koste wat kost. Het feit dat er geen belasting wordt geheven op brandstoffen voor internationale vluchten, is een andere illustratie van de uitzonderingspositie van de luchtvaart. Deze vrijstelling kost de Nederlandse schatkist zo’n 2,4 miljard per jaar. Zo krijgt de luchtvaart vrijbrief na vrijbrief om te blijven doen wat ze doet. De sector werd ook bewust buiten de beleidsplannen gehouden die landen in 2016 opstelden in het kader van het klimaatakkoord van Parijs. Bij de luchtvaartorganisatie van de VN is in datzelfde jaar wel besloten dat vliegtuigmaatschappijen een deel van hun CO2 gaan ‘compenseren’. Het uitstootniveau van alle vliegtuigen samen in 2019 werd gekozen als referentiepunt en de CO2-uitstoot die daar bovenop komt, wordt vanaf 2027 verplicht gecompenseerd. Dit plan wordt verkocht als ‘carbon neutral growth’. Maar er is natuurlijk niets ‘neutraals’ aan zolang alle CO2-uitstoot tot het niveau van 2019 buiten beschouwing blijft. Vergelijk het met een louche huisbaas die nu tien brandgevaarlijke appartementen verhuurt en het elfde in 2027 wil laten opknappen. Zo’n plan zouden we ook niet snel ‘neutraal’ noemen. Bovendien werkt compensatie op de internationale markt tot nu toe nauwelijks: 85 procent van de projecten die worden meegeteld, leidt alleen op papier tot een extra vermindering van de uitstoot. Kortom: de vrome compensatieplannen van de luchtvaart maken vliegen absoluut niet schoon. Onderzoek van de Europese Commissie toont het aan: compenseren helpt niet.