Datum en tijdstip start overlast 
zondag 10 juli 2022 - 23:00
Oorzaak 
Anders
Postcode 
1561
Omschrijving melding 
ONDERSTAAND ARTIKEL KOMT UIT HET NOORDHOLLANDS DAGBLAD, ETDITIE ZAANSTREEK VAN VRIJDAG 8 JULI: Krommenie en Assendelft zijn de sjaak, het is het verschuiven van problemen van de ene gemeente naar de andere, die het hardste brult (Castricum en Uitgeest) krijgt minder geluidshinder en het wordt verplaatst naar Krommenie en Assendelft...... en waar zijn de gemeenteraadsleden van Zaanstad om hun stem eens te laten horen ............... en die voor onze dorpen opkomen...???? TEKST KRANT: Met een grote bocht draaien vliegtuigen binnenkort om Uitgeest heen tijdens nachtelijke aanvliegroutes richting de Polderbaan. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft de maatregel donderdagmiddag bevestigd. Onduidelijk blijft hoe dat uitpakt voor inwoners van Assendelft en Krommenie. Assendelft/Krommenie Sinds 2020 manoeuvreert een groot deel van de vliegtuigen ’s nachts rondom dorpskernen in Noord-Holland, wanneer zij landen op de Zwanenburgbaan. Vanwege het succes van die maatregel is onderzocht of dezelfde techniek ook toegepast kan worden op nachtelijke vluchten richting de Polderbaan. En of dat voor minder geluidsoverlast zorgt. Tijdens een digitale toelichting concludeert LVNL dat met een dergelijke omzwerving alle omliggende gemeenten minder geconfronteerd worden met vlieglawaai. Het gaat om Castricum, Heiloo, Beverwijk, Uitgeest en Zaanstad. Onderzoek van luchtvaartadviseur To70 uit Den Haag, in opdracht van Omgevingsraad Schiphol (ORS), laat enkel groene cijfers zien. De hoeveelheid geluidsoverlast wordt gemeten in twee categorieën: ernstig gehinderden vanaf 48 decibel overdag (EGH), en ernstig slaapverstoorden vanaf 40 decibel ’s nachts (ESV). Van alle onderzochte gemeenten is de winst voor Zaanstad relatief het kleinst, omdat de hoeveelheid meldingen van overlast (11.091 EGH, 3.714 ESV) daar veruit het hoogst ligt. Toch neemt de nachtelijke overlast in de Zaanstreek volgens de berekening met ruim honderd overschrijdingen van de overlastgrens af. „De bocht om Uitgeest levert verbetering op van de woonkwaliteit van inwoners”, stelt Peter van der Werf (LVNL) tijdens de presentatie. „Waarbij vliegtuigen met een gekromde eindnadering om woonkernen heen vliegen, gelijkmatiger dalen omdat ze hoger aanvliegen en minder vermogen gebruiken.” Twijfels Niet alle toehoorders zijn overtuigd. De metingen zijn namelijk op gemeentelijk niveau bepaald en spreken enkel van een positief saldo. Eventuele gebieden die erop achteruitgaan, blijven derhalve onbenoemd. „Ben ik de enige die twijfels heeft over de groene cijfers die ze geven?”, vraagt Jeroen zich af. „Op dit moment worden er 1.000 woningen gebouwd in Assendelft (Kreekrijk), is deze grote nieuwe woonwijk meegenomen in jullie berekeningen?” Daar kan de LVNL geen antwoord op geven, omdat de organisatie geen cijfers per woonkern heeft. Het versterkt de onzekerheid over het geschetste positieve effect. „Ik ben benieuwd: we zouden ook het effect op de inwoners van Krommenie en Assendelft (totaal ruim 41.000 mensen) moeten bespreken?”, vraagt Jolanda uit Krommenie zich af. In een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat van eind 2020 erkent de ORS overigens dat de aanpassing van de aanvliegroute niet kan voorkomen dat er een verplaatsing van de geluidsbelasting optreedt. „Zoals dat met elke routeoptimalisatie aan de orde is.” Wel of geen akkoord? En dan is er onduidelijkheid over het standpunt van de gemeente Zaanstad. Raadslid Mariska Schuttevaer (ROSA) merkt op dat wethouder Wessel Breunesse (GroenLinks) geen akkoord zou hebben gegeven op de plannen. „Daar zijn wij schriftelijk over geïnformeerd, waarom wordt dat niet benoemd?” Omdat de wethouder zelf om onbekende reden niet aanwezig is, krabt de secretaris van de Omgevingsraad Schiphol zich achter zijn oor. „Het besluit is al genomen, dus wij begrijpen niet dat de wethouder niet akkoord zou zijn gegaan.” Uiteindelijk brengt een ambtenaar van Zaanstad het verlossende woord: nee, wethouder Breunesse is niet akkoord gegaan met de plannen. Hij heeft een negatief advies gegeven omdat het volledige pakket van 44 maatregelen om geluidshinder van Schiphol te beperken weliswaar positief uitvalt voor de gemeente, maar dat geldt niet voor de aangepaste aanvliegroute om Uitgeest afzonderlijk. Bepaalde delen binnen Zaanstad moeten zelfs rekening houden met een toename van overlast. De verwachting is dat de verandering in de nachtoperatie van Schiphol deze zomer wordt ingevoerd. Naar schatting van LVNL zal zo’n driekwart van de vliegtuigen met een bocht om Uitgeest vliegen, omdat hetzelfde percentage intussen ook met een krul richting de Zwanenburgbaan vliegt. Er bestaat echter geen verplichting op het opvolgen van de aangepaste aanvliegroute. Per jaar wordt de Polderbaan gemiddeld 7.500 keer gebruikt.