39223

Datum en tijdstip start overlast 
donderdag 30 september 2021 - 17:14
Oorzaak 
Anders
Postcode 
1054
Omschrijving melding 
Sympathiek en welkom initiatief van de masterstudenten Industrieel Ontwerpen, alleen moge het uit de meldingen op deze website ook duidelijk worden dat technische aanpassingen aan de geluidsproductie van vliegtuigen maar een zeer beperkt deel van de oplossing kunnen zijn. Het enorme aantal vliegbewegingen waardoor grote aantallen mensen langdurige perioden van geluidsstress ervaren, het stelstelmatig zeer laag vliegen, het uitvoeren van nachtvluchten, het overvolle luchtruim waardoor het vliegverkeer in allerlei bochten geleid moet worden met alle veiligheidsrisico's van dien, het stelselmatig schenden van afspraken, de onbetrouwbare meetinformatie, ondeugdelijke informatievoorziening etc. etc. vragen om politiek ingrijpen. Een sterke krimp van de luchtvaart is daarbij een onontkoombare uitkomst met het oog op de klimaatcrisis en de volksgezondheid.